สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี กินเพื่อสุขภาพ เพื่อ

สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีicon

ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์

posted on 09 Nov 2012 00:17 by healthyguide
 อ.พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์

โรคความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ เป็นปัญหาสุขภาพที่ต้องดูแลรักษากันยาวนาน

ด้วยความที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ โรคของต่อมไทรอยด์ มีหลายชนิด เช่น โรคไทรอยด์เป็นพิษ และ โรคขาดฮอร์โมนไทรอยด์ สำหรับโรคขาดฮอร์โมนไทรอยด์นี้สามารถป้องกันได้หรือไม่ เรามีคำตอบมาฝากค่ะ

ต่อมไทรอยด์ ทำหน้าที่ ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งมีความสำคัญในการควบคุมการเผาผลาญพลังงาน กระตุ้นการบีบตัวของหัวใจ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยเด็ก

ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ หรือ ทางการแพทย์เรียกว่า “ภาวะไฮโปไทรอยด์ดิซึม” นั้น คือ ภาวะที่ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้าง หรือหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ออกมาได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย อาจเกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์เองที่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ได้ เพียงพอ เช่น ภายหลังการตัดต่อมไทรอยด์ออกบางส่วน หรือ ตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมด และภายหลังการได้รับไอโอดีนรังสีเพื่อรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษ นอกจากนี้ ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ยังอาจเกิดจากความผิดปกติของต่อมใต้สมอง ที่ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนที่มากระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้เพียงพอกับ ความต้องการของร่างกาย

ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ จะมีอาการอ่อนเพลีย เฉื่อยชา หลงลืมง่าย ขี้หนาว ท้องผูก ผิวแห้ง เสียงแหบ น้ำหนักตัวเพิ่มมากผิดปกติ และในเพศหญิงอาจมีประจำเดือนมาผิดปกติได้

การรักษาภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ คือ การรับประทานฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนในขนาดที่เหมาะสม โดยติดตามอาการและตรวจวัดระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในร่างกายอย่างต่อเนื่อง ถ้าสาเหตุการขาดฮอร์โมนไทรอยด์นั้น ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ภายหลังการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมด ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนตลอดชีวิต และพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

แม้ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ จะไม่ใช่โรครุนแรง แต่จำเป็นต้องได้รับการดูแล และรับประทานฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนในขนาดที่พอเหมาะอย่างสม่ำเสมอ เพราะการขาดฮอร์โมนไทรอยด์ในช่วงเวลาสั้น อาการของการขาดฮอร์โมนไทรอยด์อาจไม่ชัดเจน แต่ถ้าขาดฮอร์โมนไทรอยด์เป็นระยะเวลานานๆ จะส่งผลให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำมาก ซึ่งนอกจากอาการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ป่วยจะมีระดับความรู้สึกตัวลดลง เรียกไม่รู้สึกตัว อุณหภูมิร่างกายลดลง ความดันโลหิตต่ำลง หายใจช้าลง ส่งผลให้หยุดหายใจและมีโอกาสเสียชีวิตได้

                                     พบกิจกรรมดีๆ ที่ศิริราช

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 07.30-15.00 น.ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันมะเร็งเต้านม”
สถานวิทยามะเร็งศิริราช ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันมะเร็งเต้านมกับ ศิริราช” ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.55 ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 รพ.ศิริราช รับจำนวนจำกัด ดูรายละเอียด/ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.si.mahisol.ac.th (ศูนย์ข่าวศิริราช) หรืออบถาม/สำรองที่นั่งฟรีได้ที่ โทร.0 2419 4474

Comment

Comment:

Tweet

ชั่งเป็นบทความที่มีคุณค่ายิงเลยจ้ะ ชอบจัง
haijai.com

<ul class="head_main-menu">
<li class="first health">สุขภาพ

<ul>
<li>การดูแลสุขภาพ</li>
<li>อาหารเพื่อสุขภาพ</li>
<li>ออกกำลังกาย</li>
<li>สุขภาพผู้หญิง</li>
<li>สุขภาพผู้ชาย</li>
<li>สุขภาพจิต</li>
<li>โรคและการป้องกัน</li>
<li>สมุนไพรเพื่อสุขภาพ</li>
</ul>
</li>
<li class="pregnancy">แม่ตั้งครรภ์

<ul>
<li>สุขภาพแม่ตั้งครรภ์</li>
<li>พัฒนาการ ตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์</li>
<li>อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์</li>
<li>โรคขณะตั้งครรภ์</li>
<li>การคลอด</li>
<li>หลังคลอด</li>
<li>การออกกำลังกาย</li>
<li>คำถาม แม่ตั้งครรภ์สงสัย</li>
</ul>
</li>
<li class="baby">ทารกแรกเกิด

<ul>
<li>สุขภาพทารกแรกเกิด</li>
<li>ผิวทารกแรกเกิด</li>
<li>การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด</li>
<li>การดูแลทารกแรกเกิด</li>
<li>โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด</li>
<li>เลี้ยงลูกด้วยนมแม่</li>
<li>อาหารสำหรับทารก</li>
<li>คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเด็กทารก</li>
</ul>
</li>
<li class="last child">เด็กโต

<ul>
<li>สุขภาพเด็ก</li>
<li>ผิวเด็ก</li>
<li>การพัฒนาการเด็ก</li>
<li>การดูแลเด็ก</li>
<li>โรคและวัคซีนเด็ก</li>
<li>อาหารสำหรับเด็ก</li>
<li>การเล่นและการเรียนรู้</li>
<li>คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเด็ก</li>
</ul>
</li>
</ul>

#1 By haijai.com (61.91.129.143|61.91.129.143) on 2014-04-08 17:24

Recommend