สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี กินเพื่อสุขภาพ เพื่อ

สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีicon

เพื่อสุขภาพ
CT SCAN พบมะเร็งจีสต์ในผู้สูงอายุสตรีรายหนึ่ง


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ระบบทางเดินอาหาร

มร.ริชาร์ด เอเบลา

พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ


เป็นโรคที่ครองอันดับ 1 แห่งความน่ากลัวมาโดยตลอดสำหรับ “มะเร็ง” ซึ่งในปัจจุบันมะเร็งหลายๆ ชนิดยอมสยบกับวิธีการรักษาที่ทันสมัยได้ กรณีที่แพทย์ทราบสาเหตุที่ชัดเจน และสามารถตรวจพบในระยะต้นๆ เฉกเช่นสำหรับมะเร็งทางเดินอาหารชนิดจีสต์ (Gastrointestinal Stromal Tumor : GIST) ที่ พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย อธิบายว่า ยังไม่มีใครสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งชนิด นี้ได้ ทราบแต่เพียงว่า เกิดขึ้นภายในช่องท้อง และมีอัตราการป่วยราวปีละ 150 ราย ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ซึ่งถือว่าน้อยกว่ามะเร็งทางเดินอาหารชนิดอื่นๆ ได้แก่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ และ มะเร็งหลอดอาหาร ที่น่ากลัวคือ ผู้ป่วยมีโอกาสหายยากมาก และเพราะหาสาเหตุที่แท้จริงยังไม่เจอก็ยากที่จะระบุว ิธีป้องกันได้ชัดเจน
มะเร็งจีสต์เกิดจากเซลล์ที่ควบคุมการบีบตัว ของลำไส้ โดยตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ กระเพาะอาหาร เกิดราวร้อยละ 40 ลำไส้ใหญ่ ราวร้อยละ 15 และลำไส้เล็ก ร้อยละ 20-40 ที่สำคัญ แพทย์จะตรวจเจอ เพราะความบังเอิญในผู้ป่วยที่มีอาการหนักแล้ว เช่น มีเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายโผล่ออกมาราว 2-3 เซนติเมตร และที่น่าห่วงมากคือ ร้อยละ 14-47 ของผู้ป่วยเชื้อแพร่ลามไปยังตับ เยื่อบุท้อง ซึ่งจัดว่าอันตรายมาก โดยอาการของโรคนี้ เริ่มแรกจะปวด คลื่นไส้ อาเจียน ผู้ป่วยบางรายอาจคลำพบก้อนในท้อง เมื่อเวลาผ่านไปราว 4-5 เดือน จะปรากฏอาการอื่นๆ ตามมา เช่น พบเลือดออกในกระเพาะอาหารได้โดยเลือด และบางครั้งจะปะปนออกมากับอุจจาระ ทำให้อุจจาระมีสีดำ” พญ.สุดสวาท กล่าวเสริม

สำหรับการรักษานั้น กรณีที่มีเนื้องอกขนาดเล็กก็ใช้วิธีผ่าตัด แต่ส่วนมากใช้ยา Targeted Therapy หรือยาที่มุ่งเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ยา “อิมมาตินิบ” (Imatinib) โดยทางการแพทย์ พบว่า ยากลุ่มนี้สามารถควบคุมโรคได้ดีกว่ายาเคมีบำบัด ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งจีสต์มีทางเลือกในการรักษามากข ึ้น และมีอายุยืนยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาต่อเนื่อง จะช่วยยืดชีวิตของผู้ป่วยได้มากกว่า 5 ปี และในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่แรกจะช่วยล ดการกลับเป็นซ้ำของโรค ได้

ด้วยเพราะมะเร็งชนิดจิสต์ เป็นโรคที่รักษายาก และต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง ทำให้แต่ละรายเสียค่าใช้จ่ายสูง ราว 120,000 บาทต่อคน ประเทศ ไทยจึงเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ และหาทางให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้มากที่สุด ได้มีความร่วมมือจากโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยนานาชาติ จีแพป ที่ให้การสนับสนุนยาอิมมาตินิบแก่ผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นการต่ออายุที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับการรักษาใน ปัจจุบัน

โดยนายริชาร์ด เอเบลา ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะองค์กรผู้ก่อตั้งโครงการดังกล่าว เล่าถึงโครงการการช่วยเหลือสั้นๆ ว่า ทางบริษัท ได้มอบยาอิมมาตินิบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดข าวชนิดเรื้อรังและมะ เร็งจีสต์ในไทย มายาวนาน 8 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2546 โดยได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วกว่า 2,500 ราย และยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่กำลังจะเข้าร่วมโครงการใน อนาคต ปัจจุบันมีโรงพยาบาลและศูนย์การรักษาพยาบาลที่เข้าร่ วมโครงการจีแพปในประเทศ ไทย จำนวนทั้งสิ้น 49 แห่ง

Comment

Comment:

Tweet

Recommend