สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี กินเพื่อสุขภาพ เพื่อ

สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีicon
เมื่อก้าวสู่ช่วงวัยที่สูงขึ้น สตรีหลายท่านมักพบกับปัญหาสุขภาพหลายอย่างตามมา หนึ่งในนั้น คือ ปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรืออาการปัสสาวะเล็ดหรือราด ขณะ ไอ จาม การถ่ายปัสสาวะไม่สุด ทำให้ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆ จนกลายเป็นปัญหาสร้างความรำคาญใจ ต้องใช้ผ้าอนามัยหรือผ้าอ้อมผู้ใหญ่ใส่ติดตัวตลอดเวล า และเป็นอุปสรรคในการทำกิจวัตรประจำวัน ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม กลายเป็นคนเก็บตัว บางรายเครียดมากถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย

สาเหตุของการเกิดโรค

ก่อน อื่นต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า สำหรับสตรีนั้นมีอวัยวะที่เรียกว่ากระบังลมหรือกล้าม เนื้ออุ้งเชิงกราน ถือเป็นอวัยวะสำคัญในร่างกายที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหน ัก ของอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน ได้แก่ กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ มดลูก ช่องคลอด และลำใส้ใหญ่

สำหรับอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ไอ จาม ปัสสาวะเล็ด ราดนั้น มักเกิดขึ้นได้เมื่อสตรีมีอายุสูงขึ้น ผ่านการตั้งครรภ์และคลอดบุตรทางช่องคลอด รวมถึงขาดฮอร์โมนจากภาวะหมดประจำเดือน หรือมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลต่อการยืด หย่อนของกระบังลม เช่น โรคหอบหืด ไอเรื้อรัง น้ำหนักตัวมาก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การเบ่งถ่ายอุจจาระแรงหรือยกของหนักเป็นประจำ ก็จะยิ่งทำให้มีอาการได้เร็วขึ้น เมื่อกระบังลมหรือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานยืด หย่อนลงก็จะส่งผลให้มีความผิดปกติของการทำงานของระบบ ทางเดินปัสสาวะส่วน ล่าง ได้แก่ อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะเล็ด ราด ขณะ ไอ หรือ จาม ได้

ปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวไปข้างต้น จะมีผลกระทบต่อระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น มดลูกหย่อน ผนังช่องคลอดหย่อนและระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง เช่น กลั้นอุจจาระไม่อยู่ ถ่ายอุจจาระลำบากได้เช่นเดียวกันซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เป็นอย่างมาก

การดูแลรักษา เพื่อสุขภาพ

สำหรับแนวทางในการบำบัดภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อ นและ ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ

วิธีที่ 1 การผ่าตัด วิธีนี้จะพิจารณาในรายที่มีอาการมาก แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงจากการผ่าตัดไม่มาก หรือมีอายุน้อย

วิธีที่ 2 แบบไม่ผ่าตัด แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วย และปรับเปลื่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การดื่มน้ำ การรับประทานอาหาร การถ่ายปัสสาวะ อาการปัสสาวะเล็ด ราดขณะไอจาม เป็นการรักษาที่ได้ผลดี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องปฎิบัติอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ เช่น การฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน หรือมีตัวช่วยเช่นการฝึกขมิบ โดยผ่านเครื่องฝึกขมิบกล้ามเนื้อ ( ชื่อเครื่องมือ และรูปประกอบ ( เครื่องฝึกขมิบกล้ามเนื้อ )หรืออีกวิธีหนึ่งคือการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์พยุงช ่องคลอด หรือ Pessary มาใช้ในผู้ป่วยรายที่อายุมากและมีความเสี่ยงสูงต่อกา รผ่าตัดหรือไม่อยากเข้า รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด เพื่อสุขภาพ

Pessary อุปกรณ์นี้ช่วยได้อย่างไร

Pessary คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสอดในช่องคลอดเพื่อพยุงอวัยวะ ในอุ้งเชิงกรานที่หย่อน หรือป้องกันปัญหาปัสสาวะเล็ดขณะไอ จาม ทำมาจากซิลิโคนที่มีคุณภาพดี ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อช่องคลอดน้อยและมีอายุกา รใช้งานยาวนาน 5-10 ปี ผลิตในรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันหลากหลาย โดยแพทย์จะเป็นผู้เลือชนิดและขนาดให้เหมาะสมกับผู้ป่ วยแต่ละราย

Pessary มีประโยชน์กับผู้ป่วยอย่างไรบ้าง

Pessary จะทำหน้าที่ช่วยพยุงมดลูกหรือกระเพาะปัสสาวะที่หย่อน คล้อยลงมาขณะที่ยืนหรือ เดิน ทำให้สตรีที่มีอาการอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนมีความ สะดวกสบายในการใช้ชีวิต มากขึ้น มีมีก้อนยื่นออกมาจนก่อให้เกิดความรำคาญหรือมีอาการร ะคายเคืองจนถึงมีเลือด ออกได้

นอกจากนิ้ Pessary ที่ออกแบบให้มีปุ่มนูน จำทำหน้าที่รองรับท่อปัสสาวะในขณะที่มีการเพิ่มความด ันในช่องท้องจากการเบ่ง หรือไอ จาม จึงมีผลในการป้องกันปัสสาวะเล็ด ราด ขณะไอจาม สตรีที่ใช้ Pessary จึงสามารถปฎิบัติภาระกิจในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ไม่ต้องสวมผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือผ้าอนามัยเพื่อป้องกันค วามเปียกชื้น รวมทั้งมีอิสระในการออกกำลังกายมากขึ้น เพื่อสุขภาพ

ส่วนในรายที่มีปัญหาปัสสาวะ บ่อย ปัสสาวะราดไปถ่ายปัสสาวะไม่ทันหรือที่รู้จักกันโดยทั ่วไปว่า โอเอบี ซึ่งย่อมาจาก Overactive bladder นั้น การดูแลรักษาที่ได้ผลดีคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำและการถ่ายปัสสาวะ ร่วมกับการใช้ยาเพื่อช่วยไม่ให้กล้ามเนื้อของกระเพาะ ปัสสาวะบีบตัวไอเกิน ปกติ

สรุป อาการปัสสาวะเล็ด ราด เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในสตรีทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสตรีวัยหมดประจำ เดือน หรือ วัยสูงอายุ การมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและการดูแลรักษาอย่างเหมาะ สมจะช่วยให้อาการลดลง หรือหายไปและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเวชธานี

Comment

Comment:

Tweet

ชั่งเป็นบทความที่มีคุณค่ายิงเลยจ้ะ ชอบจัง
haijai.com

<ul class="head_main-menu">
<li class="first health">สุขภาพ

<ul>
<li>การดูแลสุขภาพ</li>
<li>อาหารเพื่อสุขภาพ</li>
<li>ออกกำลังกาย</li>
<li>สุขภาพผู้หญิง</li>
<li>สุขภาพผู้ชาย</li>
<li>สุขภาพจิต</li>
<li>โรคและการป้องกัน</li>
<li>สมุนไพรเพื่อสุขภาพ</li>
</ul>
</li>
<li class="pregnancy">แม่ตั้งครรภ์

<ul>
<li>สุขภาพแม่ตั้งครรภ์</li>
<li>พัฒนาการ ตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์</li>
<li>อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์</li>
<li>โรคขณะตั้งครรภ์</li>
<li>การคลอด</li>
<li>หลังคลอด</li>
<li>การออกกำลังกาย</li>
<li>คำถาม แม่ตั้งครรภ์สงสัย</li>
</ul>
</li>
<li class="baby">ทารกแรกเกิด

<ul>
<li>สุขภาพทารกแรกเกิด</li>
<li>ผิวทารกแรกเกิด</li>
<li>การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด</li>
<li>การดูแลทารกแรกเกิด</li>
<li>โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด</li>
<li>เลี้ยงลูกด้วยนมแม่</li>
<li>อาหารสำหรับทารก</li>
<li>คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเด็กทารก</li>
</ul>
</li>
<li class="last child">เด็กโต

<ul>
<li>สุขภาพเด็ก</li>
<li>ผิวเด็ก</li>
<li>การพัฒนาการเด็ก</li>
<li>การดูแลเด็ก</li>
<li>โรคและวัคซีนเด็ก</li>
<li>อาหารสำหรับเด็ก</li>
<li>การเล่นและการเรียนรู้</li>
<li>คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเด็ก</li>
</ul>
</li>
</ul>

#1 By haijai.com (61.91.129.143|61.91.129.143) on 2014-04-08 17:23