สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี กินเพื่อสุขภาพ เพื่อ

สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีiconจาก การคาดการณ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า จำนวนประชากรในประเทศจีนจะเพิ่มถึง 1.5 ร้อยล้านคน มีความเชื่อกันว่า สาเหตที่จำนวนประชากรในประเทศจีนมีจำนวนมากกว่าประเท ศอื่นๆ นั้น เนื่อง มาจากตำนานความเชื่อที่ว่า ผู้ชายทุกวัยในประเทศนี้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเส มอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกศิลปะการต่อสู้ ซึ่งถ้าคิดในทางวิทยาศาสตร์แล้ว การฝึกหัดในลักษณะแบบนี้ จะทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีมาก และจากตำนานความเชื่อนี้เองที่ทำให้จำนวนประชากรในปร ะเทศนี้เพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว

โรคท่อเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง เป็นโรคที่มีการหนาตัวของผนังหลอดเลือดจากการสะสมของ ไขมันและการอักเสบของ ผนังก่อให้เกิดหินปูน ซึ่งการแข็งตัวนี้ทำให้เกิดการตีบของหลอดเลือด และส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายน้อยลง อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการเกิดของภาวะเส้นเลือดแดงโ ป่งพอง โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และภาวะการอุดตันของเส้นโลหิตอีกด้วย และภาวะนี้จะแสดงออกกับเส้นเลือดขนาดเล็ก เช่น เส้นเลือดบริเวณองคชาตก่อนที่อาการจะลุกลามไปยังเส้น เลือดขนาดใหญ่ เช่น เส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจ และสมอง เป็นต้น

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่

ผู้ที่มีความเครียด โรคซึมเศร้า
ผู้ที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมในครอบครัวที่มีประวัติเก ี่ยวกับโรคหัวใจ
ผู้ที่มีโรคไขมันในเลือดสูง
ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
ผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักตัว หรือ โรคอ้วน
ผู้ที่สูบบุหรี่จัด

การป้องกัน

งดการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
พักผ่อนให้เพียงพอ
เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ

เข้ารับคำปรึกษาจากนักบำบัด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคหัวใจ*
*โรค หย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้นอาจเป็นสัญญาณของภาวะเส้นเลื อดตีบ เช่น เส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจ และสมอง ดังนั้นหากท่านพบกับปัญหานี้ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพ ทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยด่วน

Recommend